Warunki użycia 4ever.eu

 1. Użytkowanie portalu

  1. Korzystaniem z portalu 4ever.eu użytkownik zobowiąuje się, że wyraża zgodę na wszystkie obowiązujące tu zasady.
  2. Zarządca strony posiada wyłączne prawo na jakiekolwiek zmiany w tych zasadach.
  3. Informacje podawane podczas korzystania z portalu muszą być prawdziwe i zgodne z prawnymi zasadami Republiki Słowackiej ("Do systemu informacyjnego można podać tylko prawdziwe dane osobowe. Za nieprawdziwe dane osobowe odpowiedzialny jest ten, kto je do systemu informacyjnego podał.").
 2. Dostępność portalu i jego zawartość

  1. Zarządca strony decyduje o dostępności/niedostępności jakiejkolwiek zawartości wg własnego uznania.
  2. Zarządca strony stara się o jak najlepszą techniczną dostępność usług. Użytkownik zgadza się z tym, że zawartość może być niedotępna na czas potrzebny do usunięcia technicznych problemów.
 3. Ochrona danych osobowych

  1. Zarządca strony gwarantuje, że nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim.
  2. Zarządca strony posiada wyłączne prawo do zachowania danych osobowych również wtedy, jeśli użytkownik wyrejestruje się, jednak maksymalnie na okres 5 lat.
  3. Zarządca strony nigdy nie żąda informacji osobistych (np. hasło) mailem ani innym podobnym sposobem.
  4. Użytkownik wyraŻa zgodę na udostępnienie wszystkich danych, które wysyła podczas korzystania z portalu 4ever.eu oprócz danych w profilu, które zaznaczy jako niedostępne.
  5. Wszystkie dane, użytkownik podaje nieobowiązkowo i dobrowolnie.
 4. Wyrejestrowanie się

  1. Użytkownik ma prawo kiedykolwiek wyrejestrować się bez podania przyczyny.
  2. Zarządca strony ma prawo kogokolwiek wyrejestrować bez podania przyczyny.
 5. Obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik zobowiąuje się dotrzymać prawnych norm Republiki Słowackiej jak i podstawowych etycznych reguł.
  2. Zakazane jest:

   1. Obciążać jakąkolwiek formą pozostałych użytkowników albo ograniczać ich podczas korzystania z usług portalu 4ever.eu
   2. Namawiać i propagować alkohol, narkotyki, leki, czy inne środki odużające i uzależniające.
   3. Publicznie namawiać na współżycie i inne seksualne praktyki również w godzinach nocnych.
   4. Rozpowrzechnianie jakejkolwiek sprzedaży towarów albo innych usług.
   5. Nadmierne używanie wulgarnych, niestosownych i oszczerczych słów, które mogą kogokolwiek obrazić.
   6. Rozpowrzechnianie faszyzmu, nacjonalizmu, rasizmu, jak również jakichkolwiek nie uznawanie podstawowych praw ludzkich i wolności.
   7. Propagowanie konkurencyjnych stron internetowych.
   8. Pisanie niezrozumiałych albo agresywnych komentarzy zawierających zbyt dużo takich samych symboli lub smajlików.
   9. Wykorzystywanie pola „komu“ na inne informacje niż informacje o odbiorcy komentarza.
  3. Komentarze i profile sprzeczne z tymi zasadami mogą być poprawione albo usunięte a użytkownik może mieć tymczasowo albo na trwało odmówiony dostęp, ewentualnie może zostać wyrejestrowany.
  4. Obrazki, zdjęcia i albumy

   1. Użytkownik może dodawać tylko obrazki, zdjęcia, na które autor nie wymaga praw autorskich lub z autorskimi prawami, które posiada użytkownik.
   2. Wraz z dodaniem obrazku lub fotografii użytkownik wyraża zgodę na jego publikację i rezygnuje z wszystkich praw autorskich.
   3. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia o temacie erotycznym oraz o temacie przemocy będzie dodawał tylko do zamkniętych albumów, (dla przyjaciół, na hasło, prywatne).
   4. Wszystkie obrázkyi fotografie muszą być zgodne z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej oraz zgodne z moralnymi i etycznymi regułami.
   5. Obrazki i zdjęcia nie mogą zawierać adresów ani logo innych stron internetowych.
   6. Niestosowne obrazki, zdjęcia i albumy mogą być poprawione lub usunięte.
   7. Zarządca strony ma prawo zmenić wszystkie właściwości obrazków, fotografií alebo albumów z wyjątkiem zmiany dostępnych praw na „publiczne“ albo „dla zarejestrowanych“.
   8. Zdjęcie w profilu musi być zdjęciem użytkownika, ewentualnie jego przyjaciół, musi w przybliżeniu odpowiadać danym, które zostały podane w profilu a użytkownik na nim musi być rozpoznawalny. Jakiekolwiek inne zdjęcia będą z profilu usunięte.
  5. Opłata za usługi

   1. Obecnie wszystkie usługi portalu 4ever.eu oferowane są bezpłatnie, z czym też twórcy liczą się w przyszłości. Wyjątek stanowią usługi reklamowe.
  6. Pozostałe zasady

   1. Zarządca strony ma prawo użytkownikowi pokazywać transparenty reklamowe.
   2. Użytkownik zaręcza, że nie będzie ich w jakikolwiek sposób ograniczać ani zabraniać ich pojawianiu się.
   3. Zasady te ważne są od 1.6.2005 i obowiązują na czas nieokreślony.
   4. Zasady te mogą być kiedykolwiek zmienione również bez uprzedzenia.